Lekker Pûh

Wat is Lekker Pûh!!! ?


Lekker Pûh!!! is speciaal voor jongeren van 5 t/m 18 jaar. De Lekker Pûh!!!-methode motiveert jongeren om zelf te kiezen voor goed, veel en gezond eten. De betrokkenheid van ouders hierbij is van groot belang. U krijgt niet alleen adviezen over voeding, maar ook over leefstijl. Het is niet moeilijk of ingewikkeld, en makkelijk in te passen in uw dagelijks leven. Er zijn verschillende handige folders voor ouders, waarvan de informatie aansluit bij de leerstof van de kinderen. Elk kind verdient een vrolijke jeugd en een gezonde toekomst. Als overgewicht dit in de weg staat, help ik u graag als 'Kinder-eetcoach'. Samen komen we er echt wel uit.


Een kind vol zelfvertrouwen

De methode van Lekker Pûh!!! is ook sterk in het opbouwen of hervinden van het zelfvertrouwen. Daarvoor is ‘Het boek over jezelf’ ontwikkeld, waarin het kind opdrachten maakt. Op een manier die past bij zijn leeftijd, leert het kind met bepaalde situaties om te gaan zonder zijn of haar unieke identiteit te verliezen. Uw kind zal positief verbaasd zijn over zijn eigen kunnen! Door ‘Het boek over jezelf’ ontdekt het kind zijn eigen sterke kanten en bijzondere persoonlijkheid. In combinatie met de wil om gezond te eten, te durven spelen, regelmatig te bewegen en te sporten vormt zich een zelfverzekerde basis voor een optimaal leven, met het juiste gewicht en volop levenslust!


Intensieve begeleiding

Voor een goede en volledige begeleiding en het voorkomen van terugval is er een intensieve individuele begeleiding gedurende de eerste 6 maanden. In de eerste maand zijn de bezoeken wekelijks. Deze bezoeken worden stapsgewijs afgebouwd tot elk kwartaal een controlebezoek gedurende de groeiperiode van het kind.


Meer informatie: www.lekkerpuh.net